Les xifres

LES XIFRES DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

No hi ha hagut fins a dia d’avui harmonització sobre les metodologies de mostreig de malbaratament alimentari per a diferents àmbits. La falta de dades robustes sobre les pèrdues i el malbaratament alimentari és encara una realitat; la majoria de les estimacions mundials estan basades en l’extrapolació de dades poc actualitzades provinents d’un petit número de països, que compliquen el diagnòstic i les comparacions geogràfiques i temporals.

A nivell global, els estudis més recents han utilitzat les dades recopilades per a l’informe de la FAO del 2011, Global food losses and food waste, segons el qual, quasi una tercera part dels aliments que es produïen a nivell mundial per al consum humà (aproximadament 1.300 milions de tones anuals) es perdien o malbarataven.

L’any 2021 es publica el primer informe sobre l’Índex de malbaratament alimentari del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) amb la intenció de proporcionar informació sobre la magnitud del malbaratament alimentari i una metodologia de mostreig que permeti fer el seguiment de l’ODS 12.3. L’informe estima que l’any 2019 es van generar 931 milions de tones de malbaratament alimentari, la qual cosa suggereix que es malbarata el 17% de la producció mundial total dels aliments.

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: